Låt en medietränare förbereda företaget på att intervjuas

Det kan vara en svår uppgift för vem som helst att besvara frågor medan kamerorna rullar. Detta gäller inte minst om du inte har blivit mediatränad inför intervjutillfället. Då är det lätt hänt att du börjar staka dig eller glömmer bort vad du har tänkt säga. Genom att låta dig tränas av en medietränare kan du komma till rätta med denna problematik. Du kan på så vis få det självförtroende, den kunskap och den färdighet som krävs för att framstå i god dager även i de mest stressande situationerna.

Denna typ av träning kommer hjälpa dig att veta hur du ska hantera och agera i takt med att saker och ting sker. Du kan även bli bättre på att förbereda dig i förväg genom att träna på att intervjuas. Dessutom kan du få reda på vilka typer av frågor som kan tänkas ställa vid ett intervjutillfälle.

3 fördelar med att låta en medietränare träna företaget talespersoner

Om ditt företag har stora nyheter att presentera eller befinner sig i en oväntad kris är det viktigt att ha en medietränad talesperson som kan kommunicera med medier. Därför bör ni redan på förhand ta in en medietränare som kan träna upp de personer på företag som kan tänkas behöva hantera medier. Genom att göra detta uppnås följande mål:

  • Talespersonerna lär sig att tala effektivt inför rullande kameror. Om du aldrig tidigare har talat inför en rullande kamera kan hela denna situation vara lite främmande och skrämmande. Därför är det viktigt att företagets talespersoner övar på att intervjuas på detta sätt. Bra förberedelser är A och O när det kommer till att hantera medier på ett effektivt och bra sätt.
  • Det skadar aldrig att vara förberedd. Som vi redan har nämnt är förberedelser avgörande när det kommer till att kommunicera på ett effektivt sätt. Därför bör en medietränare tas in som kan hjälpa företagets talespersoner att ta fram talespunkter och liknande.
  • Företaget behåller kontrollen över narrativet. Det är viktigt att kunna styra narrativet och forma detta på ett fördelaktigt sätt. Med bra medieträning kan företagets talespersoner lära sig att ge bra citat och vara orädda inför kamerorna. På så vis kan kontrollen över narrativet bibehållas så att det budskap som man vill förmedla förs ut på ett bra sätt.