Så får du mer lukrativa uppdrag som arbetsterapeut

Visste du att du kan få mer spännande och lukrativa uppdrag som arbetsterapeut genom att samarbeta med ett bemanningsföretag? Arbetsterapeuter som väljer att jobba på konsultbasis och hyras ut av ett sådant företag kan nämligen tjäna bättre än vad de hade gjort genom en fast anställning hos uppdragsgivaren. Men den högre lönen är inte den enda anledningen till att detta kan vara ett intressant karriärval – uppdragen ifråga kan också vara mer spännande och varierande. Läs vidare om du är intresserad av mer information om denna möjlighet!

Därför får bättre betalt för uppdrag som arbetsterapeut på konsultbasis

Det finns flera skäl till att du kan få bättre betalt för dina uppdrag som arbetsterapeut om du väljer att jobba på konsultbasis via ett bemanningsföretag. Några exempel på anledningarna till detta är att:

  • Uppdragen kan vara lite mer kortfristiga. I vissa fall är de uppdrag som du tilldelas av bemanningsföretaget lite mer kortfristiga. Detta betyder att du endast jobbar för uppdragsgivaren under en ganska begränsad tidsperiod. I utbyte mot den lite större osäkerhet som detta kan medföras får du dock bättre betalt under den tid som uppdraget pågår.
  • Du behöver vara lite mer flexibel och anpassningsbar. En annan skillnad mellan att jobba via ett bemanningsföretag kontra vara anställd hos uppdragsgivaren har att göra med flexibiliteten. Som konsult måste du ofta vara lite mer flexibel och anpassningsbar. Därmed kan du också räkna med att få en lite högre lön av bemanningsföretaget. Samtidigt kan flexibiliteten också vara fördelaktig för dig som uppdragstagare. Du kan till exempel i högre grad påverka dina arbetstider samt välja när du vill jobba respektive vara ledig.
  • Arbetet ofta är lite mer varierande. En annan anledning till den högre lön som du får när du tar uppdrag som arbetsterapeut via ett bemanningsföretag är variationen. Ditt arbete blir ofta mer varierat när du jobbar på detta vis. Du får i uppdrag att jobba ett visst antal timmar under en viss tidsperiod och din tid hos uppdragsgivaren är i regel ganska begränsad. Samtidigt innebär detta också att du får en lite större variation i arbetet, vilket många konsulter upplever förnöjer snarare än förstör.